Nyheter

Endeleg i gang!

Alle elevane møtte!

6 ledige sengar!

Framleis muleg å få plass på 1. årshest, kunst eller sirkus.

Fjordane folkehøgskule

Fjordane Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule  plassert midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Vi er størst på hest, spesielle med kunst/glass/foto, einaste med sirkuslinje og tilpassa med "Bu og fritid".

Nyhetsarkiv

Vi er i gang!
Ledige plassar 2014
Sommarskule i matematikk
Slutt2014
Sluttevalueringar2014