Nyheter

TV-aksjonen

Engasjerte elevar samla inn kr 200.000

Folkehøgskulane er 150 år!

Vi feirar med foredrag og opptog!

Fjordane folkehøgskule

Fjordane Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule  plassert midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Vi er størst på hest, spesielle med kunst/glass/foto, einaste med sirkuslinje og tilpassa med "Bu og fritid".

Nyhetsarkiv

TV-aksjonen
Folkehøgskulane er 150 år!
Test på sirkus
Vi er i gang!
Ledige plassar 2014