Om skulen

Om Fjordane Folkehøgskule

UTVIKLING, GLEDE OG VENNSKAP


Å gå på Fjordane Folkehøgskule er ei positiv og god oppleving. Du blir utfordra til å strekke deg litt ekstra mot det ukjente og vi er opptekne av at du skal ha det bra og vi vil møte deg med respekt.

Hest, Nysirkus, Vikingliv, Kunst-Foto-Glass, Livsstilsendring og Bu og fritid

Vi er den einaste folkehøgskulen med nysirkuslinje og er det nærmaste ein kan kome ein sirkusskule med sirkusutdanning i Norge.

Linjer for hest, som vart starta opp i 1987, er den største og mest varierte som er på norske folkehøgskular, og er no også utvida med eit 2. års tilbod som er blitt svært populært.

Vi bygger vidare på den omfattande kompetansen vi har på hest og tilbyr også ei linje for Bu og fritid med hest som er tilpassa elevar med behov for ekstra tilrettelegging og som er interessert i hest.

Vi har kunstlinje der du også får lære om glassdesign, foto, keramikk, tegning og maling.

På linja Vikingliv lærer du om, óg praktiserer ulike deler av det å vere viking gjennom eit år med dei utfordringar og opplevingar som følger med.

Gode elevtilbakemeldingar

Intern skuleevaluering viser at vi "treff" med tilbodet vårt, at vi "held det vi lovar" og at elevane vil anbefale andre å gå hos oss. Dei siste åra har 25% av elevane valgt å gå eit år til hos oss.

Tilrettelagt skule

Om du treng eksta tilrettelegging pga fysiske utfordringar eller av andre grunnar, treng det ikkje å vere eit hinder for å bli elev på Fjordane. Vi har likevel ei grense for kor mange slike elevar vi kan gje eit forsvarleg skuletilbod til.

Ta opp igjen vidaregåande fag

Har du behov for å forbedre karakterar frå vidaregåande i nokre fag kan du gjere dette på Eid VGS som ligg like ved Folkehøgskulen.

Frilynt folkehøgskule

Fjordane Folkehøgskule er ein av 47 frilynte folkehøgskular i Norge. I tillegg fins det også 30 kristne folkehøgskular.