Mathias Ramfelt, lærar nysirkuslinje

Mathias v2.jpg

Lærar nysirkus, valfag nysirkus og styrketrening

Tilsett sidan 2016, tidlegare elev på Fjordane, Sirkuslinja

Utdanning/erfaring:
Bachelorgrad «Circus and Performance Art» frå Nederland. Utøvande artist. Gjort frilanseoppdrag både i inn- og utland i 15 år, dei siste åra på heiltid. Allsidig sirkusartist med hovedfokus på sjonglering og akrobatikk. Verdensrekordhaldar i sjonglering med 9 ballar, tidlegare også med 7 ballar.

Hobbyar, interesser: Surfing, snowboard, skateboard, musikk, piano, trommer, bassgitar, og trening sjølvsagt.

Meir om Mathias kan du sjå på : urbancircus.no

 
pedStig Gunnar MyrenMathias