Slik søker du

Korleis søker eg plass på Fjordane folkehøgskule? 

Følg linken for komme til det elektroniske søknadsskjema >> 

Ingen søknadsfrist 

Vi startar opptak av elever 1. februar hvert år, og tar opp elever fortløpande fram til skulestart. 
Det kan lønne seg å være tidleg ute for å få tilbud om plass på den linja du mest ønsker deg.  

Opptakskriterier 

Vi har følgande rutinar og kriteria ved vurdering av søknader:  

  • Du må være fylt 18 år innan 1. januar i skoleåret, men yngre søkarar blir også vurdert. 

  • Du må skrive litt om deg sjølv og motivasjonen for å gå på folkehøgskule.  

  • Fjordane folkehøgskule er ein skule for alle, også for deg som vil starte på nytt. Det er viktig at du forteljar oss om eventuelle utfordringar du har før skulestart slik at vi saman kan få til eit bra undervisningsopplegg.  

Skulebrosjyre 

  • Legg inn link til vår skulebrosyre her 

Elevsituasjonen 

Vi har dei siste åra hatt mellom 90-100 elevar. 

Behandling av søknadene 

Etter 1. februar behandlar vi søknadene fortløpande, og vi sender deg et svar på både epost og sms så snart som mogleg etter at vi har mottatt søknaden.  
Når du har mottatt tilbod om plass vil du ha ein uke til enten å takke ja eller nei.   
Du må betale innmeldingspengar, kr. 2.100,-, som bekreftar at du tar plassen. 
Disse refunderast ikkje om du seinare trekker deg.  

Ta kontakt 

Er det noko du lurer på er det berre å ta kontakt med: legg inn link til ansatte/kontor

 
IMG_6232.jpg