Fellesfag

17419746154597315464.JPG

Fel­les­fa­ga er ein vik­tig arena for å møtast på tvers av linjene.

Fel­les­fa­ga er ein vik­tig arena for å møtast på tvers av linjene. Dette er fag alle ele­vane har i lag og som både utford­rar og engasjerer. Dan­ning er eit sen­tralt omgrep i folke­høg­skulen og hand­lar om kva det vil si å være mennekse ilag med andre men­nes­ke. Dette gjer vi gjennom å reise på overnattingsturar saman, ha prosjekter saman, lage elevkvelder, delta på seminarer og du vil bli utfordra på ting du kanskje ikkje ville ha gjort aleine

Noko av det du får vere med på:

Bli kjent tur til surfeparadis Hoddevik
Første veke reiser heile skulen til Hoddevik, vi overnatte i telt og har mange aktiviteter for å bli betre kjent med kvarandre. Du får oppleve surfing, vakker vestlandsk kystkultur og hav. På denne turen blir du kjent med folk frå heile landet på tvers av linjene.

Lokale turar slik som overnattingsturar til Stigedalen med snø og morro, badeaktiviteter i Krokpollen, byvandring i Ålesund og mye meir.

Seminarar
Vi leige interessante førelesere/organisasjoner slik som «Change maker», Jon Lotterud forteller oss det vi trenger å vite om «Rockens historie», om årets TV-aksjon osv.

«Jul i Stallen»
Felles show, aktivitetar og julemarknad-prosjektarbeid. Heile Eid er invitert til vår familievennlege julemarknad. Inntektene blir delt mellom eit veldedig prosjekt og elevane. Sjå meir om “Jul i Stallen” her.

Gasta Design