Pris 

Kva kostar det å gå på Fjordane folkehøgskule?

 Prisane under gjeld for dobbeltrom på internatet med felles bad/wc

Årleg tillegg for: enkeltrom kr. 4000,-

Som elev på Fjordane folkehøgskule har du rett til stipend og lån frå Lånekassen på lik linje med studentar i høgare utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2018/-19 finner du på lanekassen.no. Satsane for skuleåret 2019/-20 er klare i løpet av mai 2019.

Innmeldingspengar   kr.  2100,- betales til skulen sin konto som bekreftelse på at du tar i mot plassen. Skulepengane betalast kvar månad via faktura, og er tilpassa Lånekassens utbetalingar. Meir informasjon om dette får du før skulestart.


Hest Allround, Ride- og kjøresport og 2.års hest

Kost og losji Kr. 70.000,-

Fellesutgifter** Kr.   7.000,-

Linjekostnader Kr. 23.000,-*

Totalt Kr.100.000,-

*Skuletur til Danmark og/eller Portugal er frivillig og kjem i tillegg. Viss du vel å ikkje
 bli med får du eit fullverdig undervisningsopplegg på skulen.


Nysirkus

Kost og losji Kr.70.000,-

Fellesutgifter** Kr.  7.000,-

Linjekostnader, inkl. linjetur til Rotterdam, Stockholm eller London Kr.20.000,-

Totalt Kr.97.000,-


Vikingliv

Kost og losji Kr. 70.000,-

Fellesutgifter** Kr.   7.000,-

Linjekostnader, inkl. linjetur til Island Kr. 27.000,-

Totalt Kr.104.00,-


 Kunst-foto-glass-reise

 Kost og losji Kr. 70.000,-

Fellesutgifter** Kr.  7.000,-

Linjekostnader, inkl. linjetur til Amsterdam og Japan Kr. 33.000,-

Totalt Kr.110.000,-


Bu og fritid, alle prisar er inklusive kost og losji, fellesutgiftar og linjetur til Spania

Bu og fritid med kunst-foto-glass/viking/nysirkus eller vaktmesterfordypning Kr.106.000,-

Bu og fritid med vikingliv Kr.111.000,-

Bu og fritid med hest Kr.116.000,-


Personleg bærekraft

 Kost og losji Kr. 70.000,-

Fellesutgifter** Kr.  7.000,-

Linjekostnader, inkl. linjetur til Japan Kr. 33.000,-

Totalt Kr.110.000,-


** Fellesutgifter er lokale turar, internett, vaskemaskin, skulegensar, fellesutstyr og lignende.

Diett:
Dersom du har behov for eigen diett, så vil vi gjerne prøve å tilpasse dette.

Skulen kan tilby vanleg vegetarkost. Om du har behov for eigen særskild diett, gir du melding til skulen når du aksepterer tilbodet om plass. Dersom du får grunnstønad frå NAV vil skulen krevje 80% refusjon pr. dag du er på skulen.

Valfag:
Dei fleste valfag er utan ekstra kostnader. Nokre få valfag har kostnad grunna transport, leige av utstyr etc. Du får informasjon om pris før du bestemmer deg for kva valfag du vil vere med på.