Personvern

Personvern og cookies

Fjordane folkehøgskule er forpliktet til å behandle personopplysninger fra våre søkere og brukere på en forsvarlig måte.
Vi er opptatt av at du forstår korleis vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til. På denne side kan du lese meir om korleis vi behandlar personopplysningar.

Fjordane folkehøgskule er underlagt norsk lov, og vi følger de til ein kvar tid gjeldene regler for personopplysningar, og behandling av disse.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå den enkelte brukaren av www.fjordane.fhs.no, med mindre noko annet er spesifisert.

Cookies (informasjonskapslar)

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som blir lagra på din pc. Dei innehelder blant annet informasjon om kva slags nettstader du besøker. Med informasjonskapslar kan vi registrere korleis du bruker folkehogskole.no, og vi kan løypande forbetre nettsidene slik at de blir enklare og betre å bruke.

Kven ser informasjonen?
Vi bruker informasjonen internt i organisasjonen. Vi bruker ikkje cookies til å generere statistikk, og vi kan dermed ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson. Vi sikrar at dei personopplysningar som du gir oss ikkje blir misbrukt, jf. reglene i personopplysningsloven. Det gjelder for eksempel den informasjon som du gir i skjema som sendes inn, informasjon om korleis du bruker nettstaden og alle andre opplysningar som loggast ved besøk. Våre cookies kan ikkje spreie skadelege programmer eller skade din pc på nokon måte.

Les meir om korleis du administrerer cookies på nettvett.no

  • Nødvendige cookies: Vi bruker cookies for å huske val du har gjort på nettstaden og for å auke brukarvenlegheit. Disse slettes ikkje etter end besøk. Dette gjer at fremtidig besøk på nettsiden vil være raskere og mer tilpasset deg. Om du deaktiverar disse kan vi ikkje garantere at all funksjonalitet på nettstaden fungerer som den skal.

  • Sesjonsavhengige cookies: Disse brukas blant annet for å registrere at en besøkande er inne på nettsidene. Disse slettes etter end besøk.

  • Tredjeparts cookies: Dette er cookies frå et annet domene. Disse brukas blant annet for å innhente besøksstatistikk for å kunne forbetre brukeropplevelsen av nettstaden. Google Analytics er statistikkverktøyet vi bruker.

Opplysningar som samlast inn i forbindelse med drifta av www.fjordane.fhs.no, lagrast på  servere som driftast av leverandøren.

Det er berre skulen  vår data administrator og underleverandørar som har tilgang til opplysningane som samlast inn.

Du finner meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Marknadsføring:
Vi bruker også cookies i samarbeid med tredjepartsaktørar (Facebook, AppNexus og Adform) for å gje deg relevant og tilpassa marknadsføring på andre nettstader du besøker.

Cookiesene som brukas for å få til det innehelder berre informasjon om kva slags sider du har besøkt på nettstader vårt, og ikkje opplysningar som kan identifisere deg som person.

FACEBOOK

For å vise meir relevante annonsar og få meir effektiv bruk av annonsekroner på Facebook, brukar vi måling frå Facebook som setter cookies på nettstaden vårt.
Les meir om Facebooks personvern på facebook.com

ADFORM

Adform bruker cookies til å måle effekten av og vise meir relevante annonser. Adform registrerer ingen personlege opplysningar på nettstaden og dataene er anonymisert.
Les meir om Adforms personvern på adform.com

APPNEXUS

AppNexus er Schibsteds annonsesystem. I AppNexus lages målgrupper blant annet basert på din lesehistorikk og det gjer det mogleg å levere annonser relevante til innhaldet du har lest.
Les meir om Appnexus personvern på appnexus.com

 
 

Nettstatistikk

Skolen samlar inn anonymiserte opplysningar om besøkande på skolen.no. Verktøyet vi brukar for å innhente denne statistikken er Google Analytics.
Vi samlar inn nettstatistikk for å forbetre nettstaden og måle kor godt det fungerer.

Eksemplar på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker nettstaden, kva slags sider som blir besøkt, kor lenge besøket varer, kva slags nettstader brukarane kommer frå og kva slags nettlesar som brukast.
Les meir om Google analytics og personvern her

Behandling av informasjon i søknader

Søker du plass på vår folkehøgskole registrerer vi blant annet namn, fødselsnummer og kontaktinformasjon.
Formålet med registreringane er å administrere din søknad.
Sjølve søknadsskjemaet ligger på www.folkehogskole.no. 

Opplysningane blir lagra i WisWeb som er de enkelte folkehøgskule sitt administrative system. Ta gjerne direkte kontakt med oss om du ønsker utskrift av personopplysningane som er lagra om deg.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst frå oss kva slags personopplysningar som vi har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du krevje at opplysningane rettes eller slettes i samsvar med gjeldande lovgiving.

Dersom du ønsker å få informasjon om kva slags type opplysninger som er registrert om deg, ønsker innsyn/retting/sletting i det som er registrert om deg, eller har generelle spørsmål om behandlingar av personopplysningar ved skolen, kan du ta kontakt med oss på ffhskule@online.no