Slik bur elevane

De fleste bor sammen med en annen person. Noe av det beste en kan gjøre for å bli kjent med både seg selv - og hvordan en fungerer sammen med andre. Og trolig får du en ny venn for livet.

De fleste bor sammen med en annen person. Noe av det beste en kan gjøre for å bli kjent med både seg selv - og hvordan en fungerer sammen med andre. Og trolig får du en ny venn for livet.

 Bumiljøet hos oss er utprega intimt. Her bur elevane i småhus, paviljongar, og det er ei positiv utfordring for dei fleste. Fordelen med å bu på paviljong samanlikna med vanlege internat, er at du lettare kan få den gode kjensla av ein heim. I staden for å bu på eit rom i ein lang gang, får du eit mykje meir intimt miljø, og ei sterkare kjensle av samhald og det å høyre til ein plass. Dei du bur saman med blir din eigen, vesle familie dette skuleåret. Det stiller sjølvsagt krav til at du må ta i eit tak saman med dei du deler paviljong med, noko som er ei viktig i læring i forhold til samarbeid og toleranse.

Internatet på Fjordane folkehøgskule har plass til 102 elevar fordelt på 11 frittståande småhus. 9 av husa har 4 dobbeltrom og 2 enkeltrom, alle med eigen vask. Dei andre 2 har ein litt anna inndeling. Midt i huset (paviljongen) er det opphaldsrom med kjøkkenkrok og separat bad med dusj og toalett som er felles for dei som bur der. Kjøkkenkroken har kjøleskap, kokeplater og vask. Det flotte med å bu i ein paviljong ilag med 9 andre elevar er at det blir eit heilt eige fellesskap som er vanskelig beskrive og berre må oppleves.

Dersom du ønsker å kunne lage litt mat på paviljongen er det lurt å ta med panner, bestikk, tallerker og glass.

Sitter du i rullestol er eit av elevhusa lagt til rette for rullestolbrukarar.