Annifrid Ueland, lærar hestelinjene

Køyring 2.året.jpg

Lærar hestelinjer, valfag sprangriding
annifrid_ueland@hotmail.com

Tilsett sidan 2010, tidlegare elev på Fjordane, 1. og 2. års hestelinje

Utdanning/erfaring:
Ridelærar trinn 1 frå Norsk Hestefagskule Starum. Hestefaglært. Studert pedagogikk/didaktikk ved UMB.

Hobbyar/interesser:
Konkurrerer i dressur og sprang med hesten sin, Førstemann. Glad i fysisk aktivitet.

 
pedStig Gunnar Myren