Annifrid Ueland, inspektør

Anifird smiler V2 Liten_ LRM_EXPORT_211583906783778_20190616_211154857.jpg

Inspektør og lærar hestelinjer, valfag sprangriding
Tlf. 57889883 (kontor)

annifrid.ueland@fjordane.fhs.no
inspektor@fjordane.fhs.no

Tilsett sidan 2010, tidlegare elev på Fjordane, 1. og 2. års hestelinje

Utdanning/erfaring:
Ridelærar trinn 1 frå Norsk Hestefagskule Starum. Hestefaglært. Studert pedagogikk/didaktikk ved UMB.

Hobbyar/interesser:
Konkurrerer i dressur og sprang med hesten sin, Førstemann. Glad i fysisk aktivitet.

 
adminStig Gunnar Myren