Ingeborg Bjelland, lærar hestelinjene og Bu og fritidslinje

Ingeborg3.jpg

Lærar hestelinjer og Bu og Fritid, valfag strikking og køyring
ingeborg.bjelland@gmail.com

Tilsett sidan 2003, tidlegare elev på Fjordane, 1. års hestelinje

Utdanning/erfaring:
Almennlærar, trinn 1 og 2 køyreutdanning frå Norsk Hestefagskule Starum, køyretrenar 1 NRYF, sensor kuskesertifisering. Konkurrert NM køyring, NM Fjordhest, greinmesterskap køyring.

Hobbyar/interesser.
Avl og oppdrett av Fjordhest, likar å jobbe med unghest, strikking, friluftsliv og turar i fjellet.