Stig Gunnar Myren, lærar Vikinglivlinje

Stig Gunnar Myren.jpg

Lærar Vikingliv, valfag teater, musikk, blankvåpen og felles allmennfag

stig.g.myren@gmail.com

Tilsett sidan 2016

Utdanning/erfaring:
Allmennlærar; musikk, historie, samfunnsfag, religionshistorie, forming og foto. Mellomfag ped. IKT

Hobbyar/interesser:
Teater; scenografi, regi, lyd og lys. Drifte musikkfestivaler, markedsøring. Drifte vikingmarked, vikingtid, handverk, fiske, fangst og mat. Musikk; gitar, bass, kor. Andre; foto, nærradio, reiser og hunden Eir.

 
pedStig Gunnar Myren