Vikingliv

Fasinerer vikingtida deg? Frå ca år 800 – 1100 var Vikingane folket som endra Europa meir enn nokon andre. Syns du vikingtida er spennande? Er du interessert i korleis dei dreiv med handverk, tenkte, levde og handarbeid på den tida? Da er Vikingliv noko for deg.

Read More
Gasta Design
Bu og fritid

Denne linja passar for deg som treng litt hjelp i kvardagen, som ønsker trening i å bu for deg sjølv, vil vere sosial og trivast saman med andre.

Read More
Gasta Design
Fellesfag

Fel­les­fa­ga er ein vik­tig arena for å møtast på tvers av linjene. Dette er fag alle ele­vane har i lag og som både utford­rar og engasjerer.

Read More
Gasta Design